De familie Bartsma

Inleiding

Mist u de navigatiebalk aan de linkerzijde, klik dan eerst hier .

Als Klaas Tjallings in 1811, evenals de meeste Friezen, op last van de overheid een achternaam moet aannemen, hij woont dan in Britswerd (Baarderadeel),  kiest hij voor de naam Bartsma. Waarom hij voor die naam koos is nog steeds niet bekend. Zijn broer Jan uit Dokkum die ook moet kiezen, neemt de naam Kuitert aan.
Het mag worden aangenomen dat beide broers geen contact met elkaar onderhielden en dat zij geen overleg hebben gevoerd over een eventueel aan te nemen (gezamenlijke)achternaam. Toen Klaas in 1827 overleed, was het de aangevers niet bekend wie zijn ouders waren en leidde slecht het feit dat bekend was dat hij uit Bergum (Tytjerksteradiel) kwam tot het achterhalen van zijn identiteit.

De familie Bartsma kent slecht twee mannelijke nazaten in Nederland, die op hun beurt weer kinderen hebben en dat betekent dat het uitsterven  van de familienaam Bartsma niet ondenkbeeldig is. In California (Verenigde Staten) zit verder nog een enkele geŽmigreerde mannelijke Bartsma, die op zijn beurt weer mannelijke nazaten kreeg, zodat een voortbestaan van de naam Bartsma aldaar redelijk zeker is.

Op de volgende pagina is een complete genealogie van het geslacht Bartsma opgenomen.

 

Gezicht op Britswerd

 

 

 

 

 

Jan Kuitert    

   Buntgrasbeemd 4

5551 HA Valkenswaard     

   Telefoon: 040 - 2046832 

Oedipus II  © Jan Kuitert, Valkenswaard 5 oktober 2005