Klaas Tjallings Bartsma
 

Mist u de navigatiebalk aan de linkerzijde, klik dan eerst hier .

I Klaas Tjallings Bartsma, geboren te Burgum (Tytsjerksteradiel) in juni 1756, gedoopt te Burgum (Tytsjerksteradiel) op 18 juli 1756, overleden te Britswerd (Baarderadeel) op 15 maart 1827, trouwt te Oudega (Wymbritseradeel) op 11 januari 1784, met Baukje Hendriks, geboren te Oudega (Wymbritseradeel) ca.1760, overleden te Terzool (Rauwerderhem) op 26 december 1826, dochter van Hendrik Meijes en Jitske Hendriks.

  Kinderen:

 1. Hendrik Bartsma, volgt (II.1)
 2. Anna Bartsma, geboren te Britswerd (Baarderadeel) op 22 februari 1787, gedoopt te Britswerd (Baarderadeel) op 11 maart 1787, overleden te Britswerd (Baarderadeel) op 9 mei 1787.
 3. Antje Bartsma, geboren te Britswerd (Baarderadeel) op 6 mei 1788, gedoopt te Britswerd (Baarderadeel) op 1 juni 1788, overleden te Britswerd (Baarderadeel) op 1 augustus 1788.
 4. Antje Bartsma, geboren te Britswerd (Baarderadeel) op 3 oktober 1789, gedoopt te Britswerd (Baarderadeel) op 18 oktober 1789, overleden te Sneek op 18 februari 1857, trouwt te IJlst op 11 april 1813, met Tjepke van der Molen.
 5. Tjaltje Bartsma, geboren te Britswerd (Baarderadeel) op 3 januari 1791, gedoopt te Britswerd (Baarderadeel) op 9 januari 1791, overleden te Hidaard (Hennaarderadeel) op 29 januari 1864, trouwt te Oosterend (Hennaarderadeel) op 31 juli 1818, met Dirk Sandstra.
 6. Annatje Bartsma, geboren te Britswerd Baarderadeel) op 29 maart 1792, gedoopt te Britswerd (Baarderadeel) op 8 april 1792, overleden te IJlst op 12 maart 1866, trouwt te IJlst op 28 oktober 1818, met Simon Broersma.
 7. Trijntje Bartsma, geboren te Britswerd (Baarderadeel) op 26 februari 1797, gedoopt te Britswerd (Baarderadeel) op 20 maart 1797, overleden te Jorwerd (Baarderadeel) op 21 maart 1841, trouwt te Weidum (Baarderadeel) op 2 mei 1818, met Jelle Swart.
 8. Tjalling Bartsma, volgt (II.2)
II.1 Hendrik Bartsma (ouders van onder I), geboren te Britswerd (Baarderadeel) op 8 oktober 1784, gedoopt te Britswerd (Baarderadeel) op 9 mei 1790, overleden te LoŽnga (Wymbritseradeel) op 4 november 1828, trouwt te Weidum (Baarderadeel, Mairie Bozum) op 1 juni 1816, met Tryntje Graafsma, geboren te Dongjum (Franekeradeel) op 24 februari 1794, gedoopt te Dongjum (Franekeradeel) op 2 maart 1794, overleden te Sneek op 24 juli 1849, dochter van Joris (Jan) Graafsma en Romkje Klazes.

  Kinderen:

 1. Klaas Bartsma, geboren te Mantgum (Baarderadeel) op 20 augustus 1817, overleden te Sneek op 8 oktober 1847.
 2. Joris Bartsma, volgt (III.1)
 3. Sijtze Bartsma, volgt (III.2)
 4. Romke Bartsma, volgt (III.3)
 5. Baukjen Bartsma, geboren te Sneek op 26 januari 1826, overleden te Dronrijp (Menaldumadeel) op 20 november 1896, trouwt te Sneek op 13 november 1853, met Theodorus Vonk.
III.1 Joris Bartsma (ouders van onder II.1), geboren te Mantgum (Baarderadeel) op 10 april 1819, overleden te Woudsend (Wymbritseradeel) op 1 april 1864, trouwt  (1) te IJlst op 3 juni 1849, met Oetske Brandsma, geboren te IJlst op 15 januari 1825, overleden te Woudsend (Wymbritseradeel) op 27 december 1856, dochter van Willem (Rient) Brandsma en Hiltie (Bylke) Boersma,
trouwt (2) te Sneek op 3 april 1858, met Grietje Ekema, geboren te Woudsend (Wymbritseradeel) op 28 juli 1828, overleden te Sneek op 3 juni 1861, dochter van Kerst (Ype) Ekema en Jantje (Johannes) Menning.

  Kind uit het eerste huwelijk:

 1. Willem Bartsma, volgt (IV.1)

  Kind uit het tweede huwelijk:

 1. Trijntje Bartsma, geboren te Woudsend (Wymbritseradeel) op 23 januari 1859, overleden te IJlst op 8 juli 1912, trouwt te IJlst op 18 oktober 1890, met Kerst de Jong.
IV.1 Willem Bartsma (ouders van onder III.1), geboren te Woudsend (Wymbritseradeel) op 6 september 1852, overleden te Sneek op 10 september 1925, trouwt te Sneek op 17 mei 1884, met Antje Bakker, geboren te GoŽnga (Wymbritseradeel) op 24 april 1861, overleden te Sneek op 7 november 1921, dochter van Lolke (Thomas) Bakker en Antje (Nelis) Boersma.

  Kinderen:

 1. Oetske Bartsma, geboren te Gauw (Wymbritseradeel) op 25 mei 1885, overleden te Grand Rapids (Michigan, USA) op 13 juli 1970, trouwt te Grand Rapids (Michigan, USA) op 6 juli 1907, met Andrew De Young
 2. Lolke Bartsma, volgt (V.1)
 3. Joris Bartsma, volgt (V.2)
 4. Antje Bartsma, geboren te Gauw (Wymbritseradeel) op 30 december 1891, overleden te Gauw (Wymbritseradeel) op 22 maart 1893.
 5. Antje Bartsma, geboren te Gauw (Wymbritseradeel) op 31 juli 1894, overleden te Gauw (Wymbritseradeel) op 27 april 1895.
 6. Antje Bartsma, geboren te Gauw (Wymbritseradeel) op 18 november 1896, overleden te Sneek op 2 september 1904.
 7. Romkje Bartsma, geboren te Gauw (Wymbritseradeel) op 7 januari 1899, overleden te Sneek op 26 augustus 1904.
 8. Trijntje Bartsma, geboren te Sneek op 29 december 1901, overleden te Sneek op 23 april 1902.
 9. Romkje Antje Bartsma, geboren te Sneek op 27 september 1904.
V.1 Lolke Bartsma (ouders van onder IV.1), geboren te Gauw (Wymbritseradeel) op 2 augustus 1887, overleden te Grand Rapids (Michigan, USA) op 29 september 1958, trouwt te Grand Rapids (Michigan, USA) op 27 oktober 1921, met Geertruida den Hertog, geboren te Stompwijk (ZH) op 10 februari 1894, overleden te Grand Rapids (Michigan, USA) op 2 december 1997, dochter van Willem den Hertog en Jacoba Corbee.

  Kinderen:

 1. Cora Anna Jean Bartsma, geboren te Grand Rapids (Michigan, USA) op 20 mei 1926.
 2. Annie Bartsma, geboren te Grand Rapids (Michigan, USA) op 23 maart 1929.
V.2 Joris Bartsma (ouders van onder IV.1), geboren te Gauw (Wymbritseradeel) op 1 juli 1889, overleden te Monster (ZH) op 10 augustus 1961, trouwt op 2 juni 1920, met Aukje Sybrandy, geboren te Sneek op 29 april 1891, overleden te Monster (ZH) op 12 april 1979, dochter van Sikke Sybrandy en Aukje de Jong.

  Kinderen:

 1. Aukje Bartsma, geboren te Den Haag (ZH) op 26 april 1921, trouwt te Monster (ZH) op 30 september 1947, met Jacobus van der Maarel
 2. Antje Bartsma, geboren te Den Haag (ZH) op 1 april 1924, overleden te Monster (ZH) op 12 mei 2000.
 3. Ytje Bartsma, geboren te Den Haag (ZH) op 23 augustus 1927.
III.2 Sijtze Bartsma (ouders van onder II.1), geboren te Sneek op 4 december 1820, overleden te Dedgum (Wonseradeel) op 10 maart 1910, trouwt (1) te Bolsward (Wonseradeel) op 12 juli 1851, met Hieke Zoutmans, geboren te Makkum (Wonseradeel) op 30 november 1823, overleden te Dedgum (Wonseradeel) op 14 februari 1869, dochter van Auke (Dirk) Zoutmans en Attje (Reins) Reinsma,
trouwt (2) te Bolsward (Wymbritseradeel) op 18 maart 1875, met Dutje de Roos, geboren te Workum op 8 juni 1830, overleden te Dedgum (Wonseradeel) op 12 april 1913, dochter van Arend (Jan) de Roos en Aaltje (Jacob) Dijkstra.

  Kinderen uit het eerste huwelijk:

 1. Hendrik Bartsma, volgt (IV.2)
 2. Atje Bartsma, geboren te Dedgum (Wonseradeel) op 10 februari 1853, overleden te Dedgum (Wonseradeel) op 19 december 1853.
 3. Atje Bartsma, geboren te Dedgum (Wonseradeel) op 17 mei 1854, overleden te Tjerkwerd (Wonseradeel) op 21 april 1922, trouwt te Bolsward (Wymbritseradeel) op 10 mei 1879, met  Binke Bakker.
 4. Trijntje Bartsma, geboren te Tjerkwerd (Wonseradeel) op 4 september 1855, overleden te Bolsward op 4 december 1926, trouwt te Bolsward (Wymbritseradeel) op 13 mei 1883, met Eerde Feenstra .
 5. Auke Bartsma, volgt (IV.3)
 6. Baukjen Bartsma, volgt (IV.4)
 7. Klaas Bartsma, geboren te Dedgum (Wonseradeel) op 14 mei 1861, overleden te Dedgum (Wonseradeel) op 24 maart 1862.
 8. Klaas Bartsma, volgt (IV.5)
IV.2 Hendrik Bartsma (ouders van onder III.2), geboren te Dedgum (Wonseradeel) op 7 oktober 1851, overleden te Franeker op 23 december 1917, trouwt te Bolsward (Wonseradeel) op 10 mei 1879, met Geertje Tuinstra, geboren te Workum op 21 maart 1854, overleden te Dedgum (Wonseradeel) op 30 april 1919, dochter van Hendrik (Sytse) Tuinstra en Trijntje (Foeke) Kalksma.

  Kinderen:

 1. Sytze Bartsma, geboren te Dedgum (Wonseradeel) op 8 september 1880, overleden te Dedgum (Wonseradeel) op 22 mei 1886 .
 2. Hendrik Bartsma, volgt (V.3)
 3. Hieke Bartsma, geboren te Dedgum (Wonseradeel) op 9 maart 1889, overleden te Schettens (Wonseradeel) op 14 mei 1947, trouwt te Bolsward (Wymbritseradeel) op 11 mei 1912, met Lieuwe Jorritsma.
 4. Sijtze Bartsma, volgt (V.4)
 5. Trijntje Bartsma, geboren te Dedgum (Wonseradeel) op 7 oktober 1894, trouwt te Witmarsum (Wonseradeel) op 19 mei 1917, met Pieter Jorritsma.
 6. Klaas Bartsma, volgt (V.5)
V.3 Hendrik Bartsma (ouders van onder IV.2), geboren te Dedgum (Wonseradeel) op 20 september 1885, overleden te Witmarsum (Wonseradeel) op 23 april 1974, trouwt (1) te Witmarsum (Wonseradeel) op 14 mei 1910, met Anke Kuipers, geboren te Tjerkwerd (Wonseradeel) op 24 augustus 1884, overleden te Tjerkwerd (Wonseradeel) op 14 september 1939, dochter van Durk Kuipers en Oentje Molenaar,
trouwt (2) te Witmarsum (Wonseradeel) op 26 november 1952, met Reinskjen Aukema, geboren te Tjerkwerd (Wonseradeel) op 12 juni 1888, dochter van Bote Aukema en Pietje Wielinga.

  Kinderen uit het eerste huwelijk:

 1. Geertje Bartsma, geboren te Tjerkwerd (Wonseradeel) op 2 juni 1911, overleden te Tjerkwerd (Wonseradeel) op 10 augustus 1983, trouwt te Witmarsum (Wonseradeel) op 10 mei 1939, met Sijmen Haringa .
 2. Durk Bartsma, volgt (VI.1)
 3. Hendrik Bartsma, volgt (VI.2)
 4. Oentje Bartsma, geboren te Tjerkwerd (Wonseradeel) op 10 april 1916, overleden op 14 november 1979, begraven te Winkel (NH), trouwt te Witmarsum (Wonseradeel) op 6 mei 1942, met Cornelis Boersma.
 5. Hieke Bartsma, geboren te Tjerkwerd (Wonseradeel) op 31 maart 1918, trouwt te Witmarsum (Wonseradeel) op 6 juni 1945, met Ynze Heinsma.
 6. Lazina Bartsma, geboren te Tjerkwerd (Wonseradeel) op 22 januari 1920, trouwt te Witmarsum (Wonseradeel) op 21 mei 1947, met Anne Elgersma.
VI.1 Durk Bartsma (ouders van onder V.3), geboren te Tjerkwerd (Wonseradeel) op 29 oktober 1912, trouwt te Witmarsum (Wonseradeel) op 15 mei 1940, met Akke Broersma, geboren te Hieslum (Wonseradeel) op 26 augustus 1916, dochter van Jacob Broersma en Tjitske Bonnet.

  Kinderen:

 1. Tjitske Bartsma, geboren te Piaam (Wonseradeel) op 4 augustus 1941.
 2. Hendrik Bartsma, volgt (VII.1)
 3. Anke Bartsma, geboren te Parrega (Wonseradeel) op 12 april 1945.
 4. Jantje Bartsma, geboren te Parrega (Wonseradeel) op 4 april 1948.
VII.1 Hendrik Bartsma (ouders van onder VI.1), geboren te Piaam (Wonseradeel) op 3 december 1942, trouwt te Sneek op 27 juli 1971, met Akke de Jong, geboren te Workum op 10 december 1947.

  Kinderen:

 1. Durk Bartsma, geboren te Sneek op 7 mei 1971.
 2. Geert Bartsma, geboren te Sneek op 2 september 1989.
VI.2 Hendrik Bartsma (ouders van onder V.3), geboren te Tjerkwerd (Wonseradeel) op 13 mei 1914, overleden te Bolsward op 17 april 1975, trouwt te Witmarsum (Wonseradeel) op 15 mei 1940, met Hidtje de Haan, geboren te Parrega (Wonseradeel) op 13 juni 1917, dochter van Thijs de Haan en Gretske Bijlsma.

  Kinderen:

 1. Hendrik Bartsma, geboren te Tjerkwerd (Wonseradeel) op 15 april 1941, overleden te Bolsward op 13 januari 2000.
 2. Gretske Bartsma, geboren te Tjerkwerd (Wonseradeel) op 20 januari 1943, trouwt met Marinus Vos
 3. Anke Bartsma, geboren te Tjerkwerd (Wonseradeel) op 17 februari 1945, trouwt te Bolsward op 24 juni 1970, met Thomas Postma.
 4. Grietje Bartsma, geboren te Tjerkwerd (Wonseradeel) op 28 juli 1946, trouwt te Witmarsum (Wonseradeel) op 20 oktober 1967, met Sjouke de Boer
 5. Geertje Bartsma, geboren te Hieslum (Wonseradeel) op 4 maart 1951, trouwt te Bolsward op 27 augustus 1976, met Yme Sieuwke van der Meer.
 6. Thijs Bartsma, volgt (VII.2)
VII.2 Thijs Bartsma (ouders van onder VI.2), geboren te Kubaard (Hennaarderadeel) op 5 mei 1955, trouwt te Bolsward op 20 januari 1978, met Albertha de Lange, geboren te Bolsward op 29 maart 1959, dochter van Lucas de Lange en Jacoba Theresia Bakker.

  Kinderen:

 1. Rebecca Jacoba Hendrika Bartsma, geboren te Bolsward op 6 februari 1979.
 2. Jonathan Hendrik Lucas Bartsma, geboren te Bolsward op 16 april 1981.
 3. Joshua Jacob Thijs Bartsma, geboren te Bolsward op 12 juni 1983.
 4. Benjamin Eelke Jaap Bartsma, geboren te Bolsward op 25 september 1985.
V.4 Sijtze Bartsma (ouders van onder IV.2), geboren te Dedgum (Wonseradeel) op 8 juli 1891, overleden te Makkum (Wonseradeel) op 13 maart 1985, trouwt te Witmarsum (Wonseradeel) op 22 mei 1915, met Antje Terpstra, geboren te Burgwerd (Wonseradeel) op 28 april 1896, dochter van Pieter Terpstra en Reintje van der Leij.

  Kinderen:

 1. Reintje Bartsma, geboren te Parrega (Wonseradeel) op 14 februari 1916, trouwt te Witmarsum (Wonseradeel) op 20 mei 1942, met Hidde Haringa.
 2. Geertje Bartsma, geboren te Hieslum (Wonseradeel) op 27 juni 1917, overleden te Tjerkwerd (Wonseradeel) op 25 januari 1951.
V.5 Klaas Bartsma (ouders van onder IV.2), geboren te Dedgum (Wonseradeel) op 18 december 1896, overleden te Tjerkwerd (Wonseradeel) op 17 mei 1928, trouwt te Witmarsum (Wonseradeel) op 19 mei 1923, met Ettje Lemtra, geboren te Witmarsum (Wonseradeel) op 6 april 1898, dochter van Dirk Lemstra en Janke Boersma.

  Kind:

 1. Taetske Bartsma, geboren te Tjerkwerd (Wonseradeel) op 1 maart 1920.
IV.3 Auke Bartsma (ouders van onder III.2), geboren te Dedgum (Wonseradeel) op 7 december 1856, overleden te Reitsum (Ferwerderadeel) op 10 maart 1941, trouwt te Witmarsum (Wonseradeel) op 7 mei 1881, met Jantje Visser, geboren te Exmorra (Wonseradeel) op 5 april 1857, dochter van Botte (Klaas) Visser en Tjitske Dijkstra.

  Kinderen:

 1. Tjitske Bartsma, geboren te Tjerkwerd (Wonseradeel) op 2 maart 1862, overleden te Bolsward op 10 juli 1909, trouwt te Witmarsum (Wonseradeel) op22 mei 1909, met Botte Ouderkerken.
 2. Sijtze Bartsma, volgt (V.6)
 3. Botje Bartsma, geboren te Wolsum (Wymbritseradeel) op15 december 1889.
 4. Hieke Bartsma, geboren te Wolsum (Wymbritseradeel) op 17 april 1884, trouwt te Sneek (Wymbritseradeel) op 19 mei 1906, met Meinte Bosma
V.6 Sijtze Bartsma (ouders van onder IV.3), geboren te Wolsum (Wymbritseradeel) op 26 januari 1887, overleden in de LŁbecker Bocht (Duitsland) op 3 mei 1945, trouwt (1) te Sneek (Wymbritseradeel) op 29 mei 1909, met Ruurdtje Bijlsma, geboren te Grouw (Idaarderadeel) op 23 november 1885, overleden in 1943, dochter van Jacobus Bijlsma en Aaltje Postma,
trouwt (2) met Trijntje Kleiterp.
 

 

  

Herinneringsbord  in de Sijtze Bartsmastraat in Leeuwarden.

  Kinderen uit het eerste huwelijk:

 1. Auke Bartsma, geboren te Sneek op 12 december 1909, overleden te Leeuwarden op 9 februari 1997, trouwt te Langweer (Doniawerstal), met  Anna Stropsma.
 2. Jan Bartsma, volgt (VI.3)
 3. Alie Bartsma, trouwt met Willem Visser.
 4. Jannie Bartsma.
VI.3 Jan Bartsma (ouders van onder V.6), geboren te Huizum (Leeuwarderadeel) op 12 februari 1913, trouwt te Leeuwarden op 2 december 1933, met Tjerkje Jonker, geboren te Warga (Idaarderadeel) op 30 januari 1906, overleden te Leeuwarden op 16 februari 2000, dochter van Rein Jonker en Antje de Jong.

  Kind:

 1. Antje Bartsma, geboren te Leeuwarden op 14 april 1934, trouwt te Leeuwarden op 6 maart 1957, met Jan Wessel Pijl.
IV.4 Baukjen Bartsma (ouders van onder III.2), geboren te Bolsward op 11 april 1859, overleden te Leeuwarden op 20 januari 1919.

  Kind:

 1. Jenna Bartsma, geboren te Dedgum (Wonseradeel) op 13 november 1882, overleden te Dedgum (Wonseradeel) op 11 november 1939, trouwt te Witmarsum (Wonseradeel) op 18 mei 1907, met Bauke de Jong.
IV.5 Klaas Bartsma (ouders van onder III.2), geboren te Reitsum (Ferwerderadeel) op 3 april 1864, overleden te Tjerkwerd (Wonseradeel) op 8 mei 1896, trouwt te Sneek (Wymbritseradeel) op 11 mei 1889, met Trijntje Veldhuis, geboren te Oppenhuizen (Wymbritseradeel) op 19 maart 1867, overleden te Folsgare (Wymbritseradeel) op 28 februari 1912, dochter van Gerben Veldhuis en Afke Post.

  Kinderen:

 1. Aafke Bartsma, geboren te Tjerkwerd (Wonseradeel) op 25 mei 1891, overleden te Leeuwarden op 7 september 1924, trouwt te Sneek (Wymbritseradeel) op 22 mei 1915, met Hertzen van der Schuit.
 2. Sietze Bartsma, volgt (V.7)
 3. Gerben Bartsma, geboren te Tjerkwerd (Wonseradeel) op 25 december 1895.
V.7 Sietze (Sam) Bartsma (ouders van onder IV.5), geboren te Tjerkwerd (Wonseradeel) op 17 mei 1893, overleden te Ripon (California, USA) op 19 november 1980, trouwt te Seeley (California, USA) op 13 juni 1920, met Birdie Mann, geboren te (Oklahoma, USA) op 13 juni 1902, overleden te Ripon (California, USA) op 2 juni 1990, dochter van Charles Mann en Lewella Ileye.

  Kinderen;

 1. Trijntje Loe-Ella  Bartsma, geboren te Terminal Island (California, USA) op 16 juli 1921, trouwt te Bellflower (California, USA) op 12 juni 1941, met John van Unen
 2. Anna Effie Lea Bartsma, geboren te Santa Ana (California, USA) op 25 augustus 1922, overleden te (Montana, USA) op 17 juni 1993, trouwt te Bellflower (California, USA) op 18 december 1941, met Theron Cowns.
 3. Samie Barton Bartsma, geboren te Paramount (California, USA) op 10 april 1924.
 4. Claude Charles Bartsma, volgt (VI.4)
VI.4 Claude Charles Bartsma (ouders van onder V.7), geboren te Paramount (California, USA) op 20 juni 1926, trouwt (1) te Yuma (Arizona, USA) op 5 mei 1945, met Shirley Ann Wilson, geboren te Bellflower (California, USA) op 18 december 1927, dochter van Thomas Wilson en Ruth Cobs,
trouwt (2) te Buena Park (California, USA) op 17 mei 1960, met Shirley Martha de Groot, geboren te Bellflower (California, USA) op 30 juli 1937, dochter van Luitzen Jacob de Groot en Pietje Wiersma.
 
 

 

 

 


Fo
to uit 1982 van gezin Bartsma:
v.l.n.r achter: Wellbe Sietse, Pietje  en Sietse .
v.l.n.r. voor: Claude Charles  Bartsma en echtgenote Shirley M. de Groot.

  Kinderen uit het eerste huwelijk:

 1. Claude Charles Bartsma, volgt (VII.3)
 2. Gary William Bartsma, volgt (VII.4)
 3. Richard Thomas Bartsma, volgt (VII.5)

  Kinderen uit het tweede huwelijk:

 1. Wellbe Sietse Bartsma, volgt (VII.6)
 2. Pietje Martha Bartsma, geboren te Artesia (California, USA) op 16 januari 1964, trouwt te Ellensburg (Washington, USA) op 15 september 1984, Pat Love.
 3. Sam C. Bartsma, geboren te Artesia (California, USA) op 4 november 1965.
 4. Sietse Klaas Bartsma, volgt (VII.7)
VII.3 Claude Charles Bartsma (ouders van onder VI.4), geboren te Downey (California, USA) op 1 januari 1946,
trouwt (1) met Walker,
trouwt (2) met Gilham,
trouwt (3) met Sheryl Morlock, vader James Morlock.

  Kind uit het eerste huwelijk:

 1. Denisa L. Bartsma, geboren op 4 augustus 1966.

  Kind uit het tweede huwelijk:

 1. Donald B. Bartsma, geboren op 11 mei 1967.

  Kinderen uit het derde huwelijk:

 1. Gayleen R.  Bartsma, geboren op 4 oktober 1971.
 2. Charles A. Bartsma, geboren op 18 mei 1974.
VII.4 Gary William Bartsma (ouders van onder VI.4), geboren te Artesia (California, USA) op 16 januari 1948, trouwt te Hawaiian Gardens (Calidornia, USA) in 1969, met Brenda.

  Kind:

 1. Wellie L. Bartsma, geboren op 6 november 1970.
VII.5 Richard Thomas Bartsma (ouders van onder VI.4), geboren te Artesia (California, USA) op 31 augustus 1949, trouwt te Buena Park (California, USA) op 5 september 1969, met Debie Morlock, vader James Morlock.

  Kinderen:

 1. Paige Marie Bartsma, geboren op 5 februari 1971.
 2. Katherin E. Bartsma, geboren op 24 november 1973.
 3. Ryan T. Bartsma, geboren op 30 november 1975.
 4. Richard S. Bartsma, geboren op 25 augustus 1977.
VII.6 Wellbe Sietse Bartsma (ouders van onder VI.4), geboren te Artesia (California, USA) op 13 januari 1962, trouwt te Coeur d'Alene (Idaho, USA) op 1 augustus 1981, met Winnie Carney, geboren te Twin Falls (Idaho, USA) op 14 januari 1962, dochter van Jim Carney en Norma Porter.

  Kinderen:

 1. Crystal Sue Bartsma, geboren te Yakima (Washington, USA) op 30 augustus 1983.
 2. Jade Rachelle Bartsma, geboren te Yakima (Washington, USA) op 1 augustus 1985.
 3. Wellbe James Bartsma, geboren te Yakima (Washington, USA) op 1 maart 1989.
VII.7 Sietse Klaas Bartsma (ouders van onder VI.4), geboren te Artesia (California, USA) op 4 november 1965, trouwt (1) te Ellensburg (Washington, USA) op 13 december 1985, met Dianna Brown, geboren te Ellensburg (Washington, USA) op 27 juli 1966, dochter van Larry Brown en Jane Johnson,
trouwt (2) te Ellensburg (Washington, USA) op 27 november 1992, met Donna Fulgham, geboren te Clovis (New Mexico, USA) op 4 maart 1963, dochter van TommyFulgham en Charlene Reader.

  Kind uit het eerste huwelijk:

 1. Jarmine Beth Bartsma, geboren te Yakima (Washington, USA) op 11 januari 1988.

  Kind uit het tweede huwelijk:

 1. Bradiann Samantha Bartsma, geboren te Ellenburg (Washington, USA) op 2 augustus 1993.
III.3 Romke Bartsma (ouders van onder II.1), geboren te Sneek op 15 september 1822, overleden te IJlst op 23 juni 1872, trouwt te Sneek (Wymbritseradeel) op 25 mei 1850, met Maaike van Wieren, geboren te IJlst op 15 mei 1828, overleden te IJlst op 4 april 1906, dochter van Jacob (Lolke) van Wieren en Anneke (Jan) Vierstra.

  Kinderen:

 1. Jacob Bartsma, geboren te Oosthem (Wymbritseradeel) op 8 juli 1851, overleden te IJlst op 29 januari 1876, trouwt te IJlst  op16 mei 1875, met Trijntje Piersma.
 2. Anneke Bartsma, geboren te Oosthem (Wymbritseradeel) op 20 januari 1855, overleden te IJlst op 10 februari 1874.
 3. Trijntje Bartsma, geboren te Oosthem (Wymbritseradeel) op 22 januari 1857, overleden te Scharnegoutem (Wymbritseradeel) op 31 december 1933, trouwt te IJlst op17 mei 1874, met Anne Bokma.
II.2 Tjalling Bartsma (ouders van onder I), geboren te Britswerd (Baarderadeel) op 8 juni 1800, gedoopt te Britswerd (Baarderadeel) op 20 juli 1800, overleden te Hennaard (Hennaarderadeel) op 16 augustus 1879, trouwt te Wommels (Hennaarderadeel) op 26 juni 1830, met Pyttje Hoekstra, geboren te Oosterlittens (Baarderadeel) op 4 januari 1809, gedoopt op 29 januari 1809, overleden te Hennaard (Hennaarderadeel) op 4 januari 1892, dochter van Wybren (Hessel) Hoekstra en Aaltje Hendriks.

  Kinderen:

 1. Baukjen Bartsma, geboren te Hennaard (Hennaarderadeel) op 10 september 1830, overleden te Midlum (Franekeradeel) op 30 januari 1900, trouwt te Wommels (Hennaarderadeel) op 16 mei 1857, met Ruurd Snoekstra.
 2. Wybren Bartsma, volgt (III.4)
 3. Wopkjen Bartsma, geboren te Winsum (Baarderadeel) op 25 december 1835, overleden te Hennaard (Hennaarderadeel) op 21 december 1919, trouwt te Wommels (Hennaarderadeel) op 16 mei 1860, met Ane Lanting.
 4. Klaas Bartsma, overleden te Oosterend (Hennaarderadeel) op 21 maart 1840.
 5. Klaas Bartsma, volgt (III.5)
III.4 Wybren Bartsma (ouders van onder II.2), geboren te Lutkewierum (Hennaarderadeel) op 13 februari 1833, overleden te Tzum (Franekeradeel) op 23 januari 1909, trouwt te Wommels (Hennaarderadeel) op 16 mei 1866, met Anke Lanting, geboren te Kubaard (Hennaarderadeel) op 9 maart 1841, overleden te Tzum (Franekeradeel) op 2 september 1915, dochter van Sikke (Wiebren) Lanting en Akke (Gerben) Dijkstra.

  Kinderen:

 1. Akke Bartsma, geboren te Hennaard (Hennaarderadeel) op 24 juli 1867, overleden te Spannum (Hennaarderadeel) op 14 februari 1944, trouwt te Wommels (Hennaarderadeel) op 9 mei 1895, met Jan Walda
 2. Pietje Bartsma, geboren te Tzum (Franekeradeel) op 17 september 1869, overleden te Spannum (Hennaarderadeel) op 4 maart 1909, trouwt te Wommels (Hennaarderadeel) op 18 mei 1901, met Gerrit Rispens.
 3. Hendrikje Bartsma, geboren te Tzum (Franekeradeel) op 30 juli 1873, overleden te Drachten (Smallingerland) op 9 juli 1964, trouwt te Franeker op 16 februari 1901, met Jacob van Dijk.
 4. Tjalling Bartsma, volgt (IV.6)
 5. Sikke Bartsma, geboren te Tzum (Franekeradeel) op 1 december 1879, overleden te Tzum (Franekeradeel) op 19 mei 1906.
IV.6 Tjalling Bartsma (ouders van onder III.4), geboren te Tzum (Franekeradeel) op 7 december 1875, overleden te Giekerk (Tytsjerksteradiel) op 28 april 1937, trouwt te Wommels (Hennaarderadeel) op 18 mei 1901, met Angenietje Agema, geboren te Kubaard (Hennaarderadeel) op 13 april 1878, dochter van Rients (Hylke) Agema en Fokje (Reitze) Elsinga.

  Kind:

 1. Wijbren Bartsma, geboren te Kubaard (Hennaarderadeel) op 26 januari 1904, trouwt op 29 oktober 1929, met Jinke Roukema.
III.5 Klaas Bartsma (ouders van onder II.2), geboren te Hennaard (Henaarderadeel) op 6 april 1845, overleden te Itens (Hennaarderadeel) op 16 juni 1913, trouwt te Wommels (Hennaarderadeel) op 29 mei 1882, met Johanna Jutte, geboren te Oosterlittens (Baarderadeel) op 21 juli 1856, overleden te Itens (Hennaarderadeel) op 30 augustus 1942, dochter van Pieter (Jacobus) Jutte en Johanna Boone.

  Kinderen:

 1. Johanna Bartsma, geboren te Hennaard (Hennaarderadeel) op10 oktober 1884, overleden te Itens (Hennaarderadeel) op 3 juli 1898.
 2. Pietje Bartsma, geboren te Hennaard (Hennaarderadeel) op 10 oktober 1884, overleden te Sneek op17 maart 1942, trouwt te Wommels (Hennaarderadeel) op 27 mei 1911, met Foppe van der Ploeg.
 3. Martina Bartsma, geboren te Itens (Hennaarderadeel) op 3 augustus 1888, trouwt te Wommels (Hennaarderadeel) op 24 mei 1913, met Andries van der Ploeg.
 4. Tjaltje Bartsma, geboren te Itens (Hennaarderadeel) op 30 december 1893, overleden te Itens (Hennaarderadeel) op 1 november 1921, trouwt te Wommels (Hennaarderadeel) op 8 mei 1915, met Frederik Robijn.
  Oedipus II  © Jan Kuitert, Valkenswaard 28 september 2005